Nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai tại các nông - lâm trường

Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông - lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 26/3/2003 và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị đã làm rõ thêm một bước về đất đai trên sổ sách và trên bản đồ. Thực hiện chủ trương này, công tác quản lý, sử dụng đất của phần lớn các nông - lâm trường trong cả nước đã có bước chuyển khá tích cực.
Nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai  tại các nông - lâm trường

Việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông - lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 26/3/2003 và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị đã làm rõ thêm một bước về đất đai trên sổ sách và trên bản đồ. Thực hiện chủ trương này, công tác quản lý, sử dụng đất của phần lớn các nông - lâm trường trong cả nước đã có bước chuyển khá tích cực.

IMG

Hiện cả nước có 319 doanh nghiệp nông - lâm nghiệp (nông - lâm trường trước đây) đã được sắp xếp lại, trong đó có 116 đơn vị do Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý

 Ảnh: Tất Tiên

 

Theo Báo cáo số 70/BC-CP của Chính phủ ngày 9/3/2015 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông - lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014, đến nay, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, cho thuê, cho mượn đất trái phép đã giảm, ở một số địa phương tình trạng này đã chấm dứt. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho rằng, đây là kết quả đáng mừng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới nông - lâm trường. Thực hiện chủ trương rà soát và sắp xếp, công tác đo đạc bản đồ, xác định ranh giới, mốc giới và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các nông - lâm trường được các địa phương quan tâm thực hiện, đáng chú ý nông - lâm trường 2 tỉnh Hà Tĩnh và Hòa Bình được coi là đi đầu trong cả nước trong việc xác định ranh giới, mốc giới.

 

Cách đây 10 năm, cả nước có 39 tỉnh, thành có nông trường bị lấn chiếm đất; 24 tỉnh thành có tranh chấp đất nông trường; 39 tỉnh thành có lâm trường bị lấn chiếm đất và 24 tỉnh thành có tranh chấp đất ở các lâm trường. Khi quá trình sắp xếp, đổi mới chưa được triển khai, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất của các nông - lâm trường trên toàn quốc diễn ra khá phổ biến, nhiều trường hợp kéo dài và phức tạp. Tình trạng trên không được giải quyết, xử lý kịp thời và dứt điểm bởi tính chất và nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng. Bên cạnh đó, giai đoạn trước năm 2004, các nông - lâm trường còn xảy ra tình trạng diện tích đất chưa sử dụng lớn và có biểu hiện vi phạm quản lý sử dụng đất.

 

Hiện cả nước có 319 doanh nghiệp nông - lâm nghiệp (nông - lâm trường trước đây) đã được sắp xếp lại, trong đó có 116 đơn vị do Trung ương quản lý, 203 đơn vị do địa phương quản lý. Sau khi sắp xếp, các công ty nông - lâm nghiệp quản lý và sử dụng gần 2,8 triệu ha đất. Trong đó 74 công ty chuyển sang thuê đất theo quy định, với tổng diện tích 460.000 ha. Số doanh nghiệp và diện tích đất còn lại đang sử dụng dưới hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

 

Theo đại diện Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đất tại các nông - lâm trường được quản lý và sử dụng hiệu quả hơn sau khi rà soát lại. Đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia. Thông qua công tác rà soát, các nông lâm trường đều phải tiến hành xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh. Sau quá trình rà soát, gần 89% diện tích đất của các công ty nông nghiệp và 61% đất của các lâm trường được đưa vào tổ chức sản xuất. Áp dụng hình thức này đã tạo ra những diện tích rừng liền vùng dễ quản lý, ngăn chặn được tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đất bỏ hoang.

 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm hơn, đặc biệt là trong 3 năm gần đây. Theo báo cáo của các địa phương, đến cuối năm 2014 cả nước có 264 công ty nông - lâm nghiệp được cấp giấy chứng nhận với diện tích đã cấp giấy chứng nhận là 1.264.619 ha, đạt 67% diện tích cần cấp. Tùy vào điều kiện và đặc thù của từng địa phương, đa số các nông - lâm trường đã áp dụng mô hình giao khoán đất phù hợp như theo chu kỳ kinh doanh hoặc theo năm với khoảng 30% diện tích.

 

Ông Lê Văn Lịch - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ TN&MT) cho biết, việc rà soát, sắp xếp lại các nông - lâm trường luôn gắn liền với việc rà soát lại đất, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai để đảm bảo quản lý, sử dụng tài nguyên đất một cách chặt chẽ, hiệu quả và phát triển bền vững.

Vinh Sơn

 

ngocthanh