Nhập khẩu thép vẫn tăng cả lượng và trị giá

Thông tin trên được nêu tại Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 vừa được Bộ Công Thương công bố.
Nhập khẩu thép  vẫn tăng cả lượng và trị giá

Thông tin trên được nêu tại Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 vừa được Bộ Công Thương công bố. 

 

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7/2015, nhập khẩu thép các loại từ các thị trường tăng 74,3% về lượng và 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thép các loại tăng 44,8% về lượng và 15,1% về trị giá; nhập khẩu sản phẩm từ thép tăng 45,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014. Trước thực tế trên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính việc nhập khẩu thép tăng cả về lượng và trị giá trong thời gian qua đã và đang tạo nên không ít khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, mặc dù sức tiêu thụ thép thời gian gần đây có nhiều cải thiện.

 

 Thông tin về tình hình sản xuất thép trong nước trong tháng 7/2015, Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, lượng sắt thép thô sản xuất ước đạt 380,3 nghìn tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014; lượng thép cán ước đạt 360,1 nghìn tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2014; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 331,8 nghìn tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong 7 tháng đầu năm 2015, lượng sắt thép thô sản xuất ước đạt 2.132,7 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2014; thép cán đạt 2.370,7 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2014; thép thanh, thép góc đạt 2.176,3 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2014. 

T.H

ngocthanh