Nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội tháng 8/2015 của Cục Thống kê Thành phố cho biết, hiện các chủ tư và các nhà thầu trên địa bàn Thành phố đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải phóng mặt bằng
Nhà thầu đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn tại Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội tháng 8/2015 của Cục Thống kê Thành phố cho biết, hiện các chủ tư và các nhà thầu trên địa bàn Thành phố đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch vốn năm 2015 trong các tháng còn lại của năm 2015. Ước tính, trong tháng 8, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.105 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và bằng 85,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện đạt 14.164 tỷ đồng, bằng 95,6% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 70,3% kế hoạch năm 2015. 

IMG

Các nhà thầu đang nỗ lực triển khai thi công các gói thầu tuyến đoạn trên cao, các ga trên cao, hạ tầng kỹ thuật đề pô... của dự án Đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

 Ảnh: LTT

Cục Thống kê TP. Hà Nội cũng thông tin về tình hình triển khai một số dự án lớn trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, tại dự án Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (giai đoạn 2), các nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các gói thầu như: Gói thầu số 3 - Cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét; Gói thầu số 4 - Cải tạo kênh mương thoát nước thuộc lưu vực sông Kim Ngưu; Gói thầu số 5.1 - Thay thế cầu qua sông Tô Lịch, Lừ, Sét và đường công vụ dọc sông Lừ, Sét... 

 

Về dự án Đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, dự án đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tiến độ triển khai chậm trễ, Cục Thống kê TP. Hà Nội nhận định, tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Nguyên nhân của tình trạng này là do năng lực của nhà thầu hạn chế; sự phối hợp, hướng dẫn của chủ đầu tư và tư vấn, công tác chuẩn bị hồ sơ chưa đạt yêu cầu, còn lệ thuộc nhiều vào tư vấn thực hiện Dự án; công tác giải phóng mặt bằng các ga ngầm chưa đáp ứng được tiến độ đề ra... Đến nay, các nhà thầu đang nỗ lực triển khai các gói thầu như: Gói thầu số 1 (CP01) - Tuyến đoạn trên cao; Gói thầu số 2 (CP02) - Các ga trên cao; Gói thầu số 4 (CP04) - Hạ tầng kỹ thuật đề pô...

 Trung Hiếu

ngocthanh