Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cán đích 5,86 triệu tấn sản phẩm

Vào lúc 19h30 ngày 11/11, đồng hồ đo sản lượng chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã cán đích 5,86 triệu tấn sản phẩm, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  cán đích 5,86 triệu tấn sản phẩm

Vào lúc 19h30 ngày 11/11, đồng hồ đo sản lượng chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã cán đích 5,86 triệu tấn sản phẩm, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng năm 2015 và “về đích sớm” sản lượng sản xuất trước 50 ngày.

IMG

Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ được cổ phần hóa và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quy định là hết ngày 31/12/2015. Ảnh: Lê Tiên

Dự kiến năm 2015, BSR sẽ sản xuất 6,8 triệu tấn xăng dầu các loại, vượt 116,1% kế hoạch năm. Tính đến ngày 11/11, Công ty đã xuất bán 5,87 triệu tấn sản phẩm các loại. Theo kế hoạch, cả năm 2015, BSR sẽ xuất bán khoảng 6,82 triệu tấn xăng dầu các loại, đạt 116,3% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty BSR cũng đang tích cực triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và lộ trình cổ phần hóa Công ty.

Ban quản lý Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang tích cực triển khai các hạng mục, gói thầu theo tiến độ tổng thể đã được phê duyệt. Trong năm 2015, 2 gói thầu quan trọng đã được ký kết, đó là Hợp đồng Tư vấn lập thiết kế tổng thể (FEED) với Amec Foster Wheeler Energy Limited (Vương quốc Anh) và Hợp đồng Tư vấn giám sát (PC) giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) với Liên danh Quad Personnel Consultants.

Giữa tháng 10/2015, tại Anh quốc, BSR/Ban quản lý dự án (DQRE) đã tổ chức họp để khởi động Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với Công ty Amec Foster Wheeler Energy Limited.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm 6/11 vừa qua đã ra Quyết định về việc cổ phần hóa Công ty BSR. Theo đó, BSR sẽ được cổ phần hóa và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được Tập đoàn quy định là hết ngày 31/12/2015.

 Thế Vinh

ngocthanh