Nhà máy điện BOT được tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
Nhà máy điện BOT được tham gia  thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

 

Quyết định nêu rõ: “Nhà máy điện được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT), tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo một trong các hình thức như trực tiếp tham gia thị trường; tham gia thị trường thông qua đơn vị chào giá thay thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”. Nhà máy điện BOT khi trực tiếp tham gia thị trường hoặc chào giá thay nhà máy BOT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của bên bán điện, chào giá cho toàn bộ sản lượng hoặc cho sản lượng trên mức bao tiêu theo Quy định thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Trong trường hợp chưa thực hiện được theo một trong hai hình thức trên, EVN tính toán và chuyển đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố biểu đồ huy động dự kiến theo quy định thị trường điện.

 

Một số nguồn điện sẽ không tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh được Bộ Công Thương chỉ ra là các nguồn điện nhập khẩu, các nhà máy điện sử dụng năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt không phân biệt mức công suất đặt, các nhà máy thủy điện có công suất đặt từ 30MW trở xuống.

 

Về phía bên mua điện sẽ gồm có 5 Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, miền Nam, miền Trung, TP. Hà Nội và TP.HCM); khách hàng sử dụng điện lớn mua điện từ cấp điện áp 110kV trở lên đấu nối trực tiếp vào Trạm biến áp truyền tải cấp điện áp 220kV đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương; đơn vị mua buôn mới được phép tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh được hình thành và phát triển theo các giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị thị trường bán buôn điện cạnh tranh (đến hết năm 2015); Giai đoạn vận hành thí điểm bước 1 thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2016; Giai đoạn vận hành thí điểm bước 2 thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2017 - 2018; Giai đoạn vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh từ năm 2019.

 T.Hiếu

 

 

ngocthanh