Nhà đầu tư Hồng Kông xây Nhà máy Sản xuất khuôn đúc tại Hải Dương

Chủ trương thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất khuôn đúc trên diện tích đất 8.000 m2 tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương của Công ty Force Unique Limited (Hồng Kông) vừa được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận.
Nhà đầu tư Hồng Kông xây Nhà máy  Sản xuất khuôn đúc tại Hải Dương

Chủ trương thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất khuôn đúc trên diện tích đất 8.000 m2 tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương của Công ty Force Unique Limited (Hồng Kông) vừa được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận.

 

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường. 

 

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cũng được lưu ý, nếu không hoàn thành xây dựng và đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ mà không có lý do chính đáng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hải Dương sẽ trình UBND tỉnh Hải Dương thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, định kỳ hàng tháng, quý, năm, Nhà đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo tình hình thực hiện dự án, gửi về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh. 

 

Với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng, quy mô sản xuất 600 sản phẩm/năm, Dự án sẽ tập trung sản xuất khuôn đúc, sửa chữa khuôn đúc phục vụ nhu cầu đang ngày càng gia tăng của ngành nhựa. Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ đầu tháng 10/2015.

 Khánh Chi

ngocthanh