Nhà đầu tư Anh đề xuất làm dự án năng lượng mặt trời tại Quảng Ngãi

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao Sở KH&ĐT Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, làm việc cụ thể với Công ty TNHH Kimin Power của Anh về việc triển khai Dự án Năng lượng mặt trời trên địa bàn Tỉnh; từ đó, tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh xem xét, chỉ đạo về dự án này.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản thống nhất về nguyên tắc cho phép Công ty TNHH Kimin Power được nghiên cứu, khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Năng lượng mặt trời với công suất 150MW tại khu đất khoảng 250ha thuộc xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Được biết, cùng với Công ty TNHH Kimin Power, một công ty nước ngoài khác là Công ty Terra Wood cũng đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép được khảo sát địa điểm để đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện gió và điện năng lượng mặt trời với tổng công suất 300 MW trên địa bàn Tỉnh. Tổng vốn đầu tư cho 2 nhà máy này khoảng 400 triệu USD.

Khánh Chi