Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp dự báo trung hạn ở Nga vào Việt Nam

Thực hiện đề tài Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam” vừa được Trung tâm Thông tin
Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp  dự báo trung hạn ở Nga vào Việt Nam

Thực hiện đề tài Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam” vừa được Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các chuyên gia của Liên bang Nga tổ chức tại Hà Nội.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Mai Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cho biết, trong thời gian qua, việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là công tác lập kế hoạch trung hạn, còn nhiều bất cập khiến việc điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch thường bị động, lãng phí và kém hiệu quả nguồn lực dự trữ, trong khi nguồn lực dành cho phát triển kinh tế - xã hội đang rất hạn chế. 

 

Theo bà Mai Thị Thu, nguyên nhân của những bất cập nêu trên là do: Phương pháp dự báo còn đơn giản, thiếu những mô hình/phương pháp dự báo cho phép xem xét tác động của nhiều yếu tố trong điều kiện thiếu thông tin hoặc thông tin không đồng bộ; mô hình dự báo các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu hiện chưa chú ý xem xét các cân đối này trong mối quan hệ tổng thể, liên ngành; dữ liệu phục vụ công tác dự báo chưa đầy đủ và thiếu chính xác; nguồn nhân lực thực hiện công tác dự báo còn nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng trong khi công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế hợp tác và chia sẻ các thông tin, kết quả dự báo chưa hợp lý khiến hiệu quả của công tác dự báo hạn chế; các mô hình dự báo thường không được cập nhật và hiệu chỉnh cho phù hợp với diễn biến của nền kinh tế,...

IMG

Trong thời gian qua, việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là công tác lập kế hoạch trung hạn, còn nhiều bất cập khiến việc điều hành, triển khai kế hoạch thường bị động, lãng phí và kém hiệu quả 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo và đáp ứng yêu cầu phục vụ xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô, trong đó có việc phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, trong một số văn kiện mới đây của Quốc hội, Chính phủ và nhất là của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định việc nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô là vấn đề cấp bách hiện nay cũng như trong những năm tới. Nội dung này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường và nâng cao chất lượng dự báo vĩ mô”, theo đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác dự báo là một trong 4 giải pháp cơ bản và quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng dự báo vĩ mô ở Việt Nam. 

 

Thông tin về hoạt động nghiên cứu phương pháp dự báo kinh tế - xã hội trung hạn ở Liên bang Nga và khả năng ứng dụng vào Việt Nam, bà Mai Thị Thu cho biết: “Việt Nam và Liên bang Nga đều là những nước có nền kinh tế chuyển đổi. Công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam trước đây mang rất nhiều nét tương đồng với công tác kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân Liên bang Nga. Những khó khăn, thách thức trong quá trình đổi mới công tác kế hoạch hóa nói chung, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn nói riêng cũng có nhiều nét tương đồng. Mỗi nước đã vượt qua khó khăn, thách thức đó như thế nào và ứng dụng phương pháp dự báo ra sao để phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn nếu được giải đáp rõ sẽ là những bài học kinh nghiệm quý góp phần và nâng cao chất lượng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, đẩy nhanh quá trình đổi mới công tác lập kế hoạch và góp phần để có thể đưa công tác dự báo trở thành một khâu chính thức trong quy trình lập kế hoạch ở Việt Nam”.

Tin và ảnh: La Hoàn

ngocthanh