Nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư hạng mục cầu Việt Trì - Ba Vì

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C vào Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020
Nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư hạng mục cầu  Việt Trì - Ba Vì

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C vào Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với hướng tuyến và quy mô như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kỹ phương án phân kỳ đầu tư hạng mục cầu Việt Trì - Ba Vì để tránh lãng phí trong đầu tư; đồng thời giao UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí và quản lý quỹ đất theo quy hoạch.

 Tuấn Dũng

ngocthanh