Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Viêng Chăn - Pạc-xan - Thanh Thủy - Hà Nội

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Viêng Chăn qua Pạc-xan (Lào), cửa khẩu Thanh Thủy và nối với cảng Cửa Lò
Nghiên cứu đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Viêng Chăn - Pạc-xan - Thanh Thủy - Hà Nội

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Viêng Chăn qua Pạc-xan (Lào), cửa khẩu Thanh Thủy và nối với cảng Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục trao đổi, đàm phán để ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về kết nối giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công chính vận tải Lào triển khai bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo tiêu chuẩn đường cao tốc tuyến Viêng Chăn - Pạc-xan - Thanh Thủy - Hà Nội và đề xuất phương án tuyến khả thi ưu tiên đầu tư trước, trình Chính phủ hai nước xem xét, quyết định.

Trần Kiên

ngocthanh