Nghệ An huy động 20.000 - 40.000 tỷ đồng theo hình thức PPP

(BĐT) - Theo số liệu đăng ký đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có 98 dự án đăng ký đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư 57.523 tỷ đồng.

Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án PPP đã, đang thực hiện và đang lập hồ sơ chủ trương đầu tư với tổng kinh phí 10.007 tỷ đồng; nhưng đến nay, mới có 7 dự án hoạt động (trong đó có 5 dự án theo hình thức BT). 

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT Nghệ An, các dự án triển khai chậm, nhận thức về đầu tư theo hình thức PPP còn nhiều bất cập, nhất là tại các địa phương (cấp huyện) nơi đang quản lý, khai thác các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Số lượng dự án đầu tư theo hình thức PPP đã và đang thực hiện trên địa bàn Tỉnh còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của Tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút nguồn vốn theo hình thức PPP đạt mức 5% - 10% tổng huy động nguồn đầu tư xã hội (tương đương 20.000 - 40.000 tỷ đồng) trong giai đoạn 2017 - 2020, UBND Tỉnh đã có chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và nhà đầu tư phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phát huy tốt hiệu quả.

Trần Kiên