Ngày 7/10 sẽ đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm

Kho bạc Nhà nước vừa đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 7/10/2015 tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ đợt 100/2015, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 5 năm đã trúng thầu
Ngày 7/10 sẽ đấu thầu 3.000 tỷ đồng  trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và 10 năm

Kho bạc Nhà nước vừa đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 7/10/2015 tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ đợt 100/2015, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 5 năm đã trúng thầu đợt 74/2015; đợt 101/2015, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 10 năm đã trúng thầu đợt 13/2015.

 

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt 74/2015 là 955 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm (15/7/2015 - 15/7/2020), lãi suất danh nghĩa là 6,4%/năm. Trong đợt 100/2015, phát hành bổ sung loại kỳ hạn 5 năm đã trúng thầu đợt 74/2015, số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 20 triệu trái phiếu với tổng giá trị là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất là 6,4%/năm. Ngày tổ chức phát hành là 7/10/2015, ngày phát hành bổ sung là 8/10/2015 và ngày đến hạn thanh toán là 15/7/2020.

 

Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt 13/2015 là 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm (28/2/2015 - 28/2/2025), lãi suất danh nghĩa là 6,4%/năm. Trong đợt 101/2015, phát hành bổ sung loại kỳ hạn 10 năm đã trúng thầu đợt 13/2015, khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu lãi suất là 6,4%/năm. Ngày tổ chức phát hành là 7/10/2015, ngày phát hành bổ sung là 8/10/2015 và ngày đến hạn thanh toán là 28/2/2025.

 

Đợt phát hành trái phiếu này thực hiện theo hình thức đấu thầu, kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương pháp xác định kết quả đấu thầu là đấu thầu đơn giá.

 

Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu và làm các thủ tục niêm yết, đăng ký, lưu ý bổ sung trái phiếu trúng thầu theo đúng quy định.

 

Trước đó, ngày 24/9, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã đấu thầu 20 triệu trái phiếu chính phủ đợt 96/2015, phát hành bổ sung vào kỳ hạn 5 năm đã trúng thầu đợt 74/2015 với tổng trị giá là 2.000 tỷ đồng; 10 triệu trái phiếu có kỳ hạn đợt 97/2015, phát hành bổ sung vào loại kỳ hạn 10 năm đã trúng thầu đợt 13/2015 với tổng giá trị là 1.000 tỷ đồng.

 Lê Xuân

ngocthanh