Ngành GTVT đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các loại dịch vụ công

Trong 2 năm 2015 và 2016, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xác định sẽ thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại ngành GTVT, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh;
Ngành GTVT đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các loại dịch vụ công

Trong 2 năm 2015 và 2016, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xác định sẽ thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại ngành GTVT, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là phương thức phát triển mới để đổi mới quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành GTVT.

 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ngành giao thông; đồng thời, cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành đối với vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm. 

IMG

Năm 2015, ngành giao thông vận tải phấn đấu giảm thời gian xếp dỡ hàng hóa tại các cảng biển

 Ảnh: Tất Tiên

Trong năm 2015, ngành GTVT tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giảm mạnh thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu ngang bằng với các nước ASEAN-6; cơ bản hoàn thành và vận hành hiệu quả hải quan một cửa quốc gia, giảm thời gian xếp dỡ hàng hóa tại các cảng biển, cảng thủy nội địa và ga đường sắt. 

 

Trong năm 2016, ngành GTVT sẽ phấn đấu để chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam về lĩnh vực này đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 như: quy định rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng trước khi thông quan theo hướng hàng hóa, dịch vụ chuẩn…; đơn giản quy trình, hồ sơ và thủ tục liên quan đến hoạt động của Ngành; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong việc kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa…

 

Về giải pháp thực hiện, Bộ GTVT cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp các dịch vụ công, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công, giao quyền tự chủ và bảo đảm hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, thực hiện mô hình đơn vị sự nghiệp công do cộng đồng quản lý, đơn vị sự nghiệp công hoạt động như doanh nghiệp công ích, cho thuê cơ sở vật chất, tài sản của Nhà nước để kinh doanh dịch vụ công. 

 

Bộ GTVT cũng sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp ngành GTVT đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. 

 

Cùng với đó, ngành GTVT cũng nỗ lực để phát hiện, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại đố với các vụ việc vi phạm cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trong hoạt động của ngành GTVT.

Bích Thảo

 

ngocthanh