Ngành giao thông quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đầu tư công

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành phân bổ, sử dụng nguồn vốn bố trí cho ngành giao thông vận tải (GTVT) nhằm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới, thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công…
Ngành giao thông quyết liệt  thực hiện tái cơ cấu đầu tư công

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành phân bổ, sử dụng nguồn vốn bố trí cho ngành giao thông vận tải (GTVT) nhằm xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát chặt chẽ các dự án khởi công mới, thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công… là những giải pháp quan trọng mà ngành GTVT sẽ thực hiện trong thời gian tới nhằm triển khai quyết liệt tái cơ cấu đầu tư công.

IMG
Bộ Giao thông vận tải sẽ xây dựng, triển khai các đề án cụ thể và hệ thống chính sách khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước nhằm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thay dần một phần cho đầu tư công
Ảnh: Lê Tiên
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng mới đây chỉ đạo Bộ GTVT: Từ nay đến cuối năm 2015 cần tiếp tục rà soát, đầu tư dứt điểm các công trình dự án đầu tư công có hiệu quả kinh tế - xã hội đang dở dang; tập trung đầu tư cho khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; không để phát sinh nợ đọng đối với xây dựng cơ bản; đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý thông tin, dữ liệu đầu tư công. 
Cùng với đó, Bộ GTVT sẽ xây dựng, triển khai các đề án cụ thể và hệ thống chính sách khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước nhằm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thay dần một phần cho đầu tư công; hoàn thiện và triển khai mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); hoàn thiện các đề án tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu vận tải, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, phương thức phân bổ lại nguồn lực, huy động sự tham gia của xã hội…
Bộ GTVT cũng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tham gia, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng, rà soát, điều chỉnh cơ chế chính sách liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư theo hình thức PPP để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường, bảo trì kết cấu hạ tầng 
giao thông…
IMG
Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước
 Ảnh: Tất Tiên
Đối với công tác quản lý vốn đầu tư, Bộ GTVT sẽ thực hiện phân bổ, quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2015 để đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. 
Về tái cơ cấu đầu tư công, thời gian tới, Bộ GTVT sẽ triển khai các quy định của Luật Đầu tư công, bao gồm: các quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư, quy trình phê duyệt quyết định đầu tư, các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn, xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ, bố trí và sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, ODA, vốn doanh nghiệp nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển và các khoản vay được Nhà nước bảo lãnh; bảo đảm các dự án đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, từ nay đến cuối năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp vận động tài trợ, đẩy mạnh hợp tác theo hình thức PPP và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đường bộ cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt, cảng hàng không Cam Ranh… Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát dự án đầu tư, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt theo hướng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô hợp lý, tăng hiệu quả và giảm chi phí đầu tư.
 T.D

ngocthanh