Ngân sách cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam phân bổ chưa hợp lý

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phần lớn chi ngân sách được dành cho hoạt động đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và chỉ dành một lượng nhỏ cho các hoạt động về năng lực khoa học
Ngân sách cho ứng phó với biến đổi  khí hậu ở Việt Nam phân bổ chưa hợp lý

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phần lớn chi ngân sách được dành cho hoạt động đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và chỉ dành một lượng nhỏ cho các hoạt động về năng lực khoa học, kỹ thuật và xã hội, chính sách và quản trị.

 

Theo Bộ KH&ĐT, phần lớn chi tiêu ở cấp bộ (89%) được dành cho đầu tư ứng phó với BĐKH. Chi tiêu cho ứng phó với BĐKH của các bộ khá khiêm tốn cho những nhiệm vụ có tính cơ bản để xây dựng một nền kinh tế ít phát thải cac-bon và chống chịu với BĐKH. Và chỉ một tỷ lệ nhỏ trong chi tiêu cho ứng phó với BĐKH được phân bổ cho xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã hội, chính sách và quản trị, mỗi nội dung này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường thúc đẩy đầu tư ứng phó với BĐKH. Chi tiêu cho năng lực khoa học, công nghệ, xã hội chiếm 9%, chính sách và quản trị chỉ chiếm 2% của tổng chi cho BĐKH. Hầu hết các nhiệm vụ về xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã hội, chính sách và quản trị đều do Bộ TN&MT thực hiện với ngân sách hạn chế, trong đó 61% dành để hỗ trợ năng lực khoa học, công nghệ, xã hội và gần như phần còn lại xây dựng chính sách và quản trị, chỉ có một phần rất nhỏ dành cho các nhiệm vụ đầu tư, chủ yếu về quản lý tài nguyên nước.

 

Chi tiêu cho ứng phó với BĐKH tại các địa phương cũng giống xu hướng tại các bộ. Đơn cử như 3 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Nam và An Giang; chi ngân sách tại các tỉnh này chủ yếu dành cho các hoạt động đầu tư và ít chú trọng đến xây dựng năng lực khoa học, công nghệ, xã hội và chính sách quản trị. Điều này do năng lực tương đối hạn chế ở cấp tỉnh và nhu cầu đối với yếu tố đầu tư tại Trung ương và ngành về hỗ trợ chính sách và khoa học. Bắc Ninh và Quảng Nam đã phân bổ một số lượng đáng kể ngân sách của mình cho ứng phó với BĐKH (4% mỗi tỉnh), trong khi đó An Giang chỉ chi 1%. Tuy nhiên, chi ngân sách phân bổ cho các hoạt động ứng phó với BĐKH tại cả 3 tỉnh này đã tăng với tốc độ trung bình hàng năm cao hơn so với tốc độ tăng của tổng chi ngân sách.

 Ngô Trần

 

ngocthanh