Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Bangladesh lên 1 tỷ USD vào năm 2016

Chiều ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam.
Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Bangladesh  lên 1 tỷ USD vào năm 2016

Chiều ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam.

 

Tại Cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Abdul Hamid đã cùng trao đổi những định hướng lớn và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Hai bên nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều từ mức 800 USD năm 2014 lên mức 1 tỷ USD vào năm 2016; sớm tổ chức Kỳ họp thứ ba của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ; thiết lập cơ chế tham vấn chính sách giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Hai bên cũng nhất trí triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, ngư nghiệp và chăn nuôi; Bản ghi nhớ về thương mại gạo; sớm ký kết Thỏa thuận về hợp tác du lịch và Chương trình trao đổi văn hóa giữa hai nước; đồng thời có các biện pháp cụ thể để tạo thuận lợi cho các hoạt động du lịch và giao thương giữa người dân và doanh nghiệp hai nước.

 M.H

ngocthanh