Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nam Định

(BĐT) - Công ty Truyền tải điện 1 vừa đóng điện thành công và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220kV-250MVA, qua đó hoàn thành Dự án Nâng công suất TBA 220 kV Nam Định từ 125+250MVA lên 2x250MVA.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 85 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 220kV-250MVA sẽ góp phần đảm bảo vận hành hệ thống lưới truyền tải điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong khu vực.      

Hải Bình