Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ ngành VHTT&DL

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Huỳnh Vĩnh Ái vừa ký quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ,
Nâng cao nhận thức về phòng, chống  tham nhũng cho cán bộ ngành VHTT&DL

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Huỳnh Vĩnh Ái vừa ký quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. 

 

Dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới, trong 2 ngày, khoảng 120 học viên tham dự lớp học sẽ được nghe phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tiếp công dân; Luật Tố cáo…

 

Mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, viên chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTT&DL; tạo sự đồng thuận trong ngành VHTT&DL về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

BK 

ngocthanh