Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong 2 ngày 24 - 25/9, Khóa đào tạo Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và thanh niên lập nghiệp sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Khóa đào tạo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong 2 ngày 24 - 25/9, Khóa đào tạo Nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và thanh niên lập nghiệp sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Khóa đào tạo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH Microsoft Việt Nam tổ chức.

 

VCCI cho biết, Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, với mục đích cung cấp những kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp.

 

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khả năng tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin là những rào cản của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, trong khi số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam chiếm tới 96,4% tổng số doanh nghiệp cả nước. Do đó, việc hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa khắc phục những hạn chế này là rất cần thiết, nhằm tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thông tin và tìm kiếm thị trường, cũng như gia tăng cơ hội tham gia đấu thầu, mua sắm công qua mạng.

Trần Nam

ngocthanh