Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát tài chính

Sáng ngày 9/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho 194 cán bộ làm công tác thanh tra của các Sở Tài chính địa phương khu vực phía Nam.
Nâng cao hiệu quả công tác  thanh tra, giám sát tài chính

Sáng ngày 9/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho 194 cán bộ làm công tác thanh tra của các Sở Tài chính địa phương khu vực phía Nam.

IMG

Theo Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, mục tiêu của công tác thanh tra trong thời gian tới là kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý tài chính - ngân sách

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành 12 quy trình thanh tra tài chính trên các lĩnh vực và đang hoàn thiện để ban hành sổ tay nghiệp vụ thanh tra về 6 chuyên đề, bao gồm: thanh tra ngân sách quận, huyện; thanh tra tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp; thanh tra vốn đầu tư xây dựng; thanh tra tài chính doanh nghiệp; thanh tra giá và các quỹ tài chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các quy trình này đã được tập huấn cho các cán bộ thanh tra ngành tài chính trong năm 2014 để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Nhờ vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đã được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện, vừa thanh tra theo các chuyên đề chuyên sâu, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường, kỷ cương, kỷ luật tài chính trong nhiều ngành, lĩnh vực.

 

Theo ông Trần Văn Vượng, trong thời gian tới, mục tiêu của công tác thanh tra, kiểm tra là phải kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, từ đó có đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách bất cập, nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015 và những năm tiếp theo trong tình hình mới. 

 

Thực tế thời gian qua, qua công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra ngành tài chính đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính hàng nghìn tỷ đồng; đồng thời, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách; qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách...

Tin và ảnh: Q.M

 

ngocthanh