Năm APEC Việt Nam 2017: Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng đầu tư

Tại Hội thảo “Năm APEC Việt Nam 2017: Hướng tới cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết” diễn ra sáng ngày 24/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương
Năm APEC Việt Nam 2017: Cơ hội để doanh nghiệp mở rộng đầu tư

Tại Hội thảo “Năm APEC Việt Nam 2017: Hướng tới cộng đồng APEC năng động, tự cường và gắn kết” diễn ra sáng ngày 24/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần kịp thời đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách thức phối hợp liên ngành, chuyển mạnh sang tư duy “chủ động đóng góp và tích cực đề xuất ý tưởng, sáng kiến” cho sự kiện quan trọng này.

 

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, APEC là nơi hội tụ hầu hết các đối tác chiến lược, đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, đem lại 78% đầu tư trực tiếp nước ngoài, 79% tổng giá trị thương mại quốc tế và 70% lượng khách du lịch đến Việt Nam. 13 trong 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán là ký với các đối tác APEC.

 

Trong không gian rộng lớn hơn, APEC đã chứng tỏ là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy xu thế hợp tác và liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, trong những thập kỷ tới, vai trò của APEC càng không thể thiếu trong cấu trúc khu vực đang định hình. Với ý nghĩa đó, việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020, thể hiện quyết tâm của Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương.

 

Các hoạt động của APEC 2017 có ý nghĩa thiết thực, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội cho các vùng miền, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nước ta phát triển, giao lưu, quảng bá. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò thiết yếu của cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động của APEC, nhất là khởi xướng, thúc đẩy các ý tưởng mới, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối... 

 

Tại Hội thảo, ông Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hợp tác APEC trong hơn 15 năm qua, cũng như ý nghĩa của Năm APEC 2017. Ông Alan Bollard cũng khẳng định, các thành viên APEC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2017.

 Thủy Dung

ngocthanh