Năm 2014 có hơn 2.800 dự án chậm tiến độ

(BĐT) - Kết quả giám sát mới nhất đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên trong năm 2014 cho thấy, cả nước có 2.869 dự án đầu tư chậm tiến độ, chiếm 7,32% dự án thực hiện trong kỳ. 

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng (1.063 dự án); bố trí vốn không kịp thời (659 dự án); năng lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (248 dự án); thủ tục đầu tư (304 dự án).

Đáng chú ý, kết quả giám sát cho thấy, một số địa phương có số dự án chậm tiến độ lớn như: TP. Hải Phòng (215/404 dự án thực hiện trong kỳ); Bình Định (59/146 dự án); Bình Phước (38/146 dự án); Bến Tre (54/295 dự án).           

Nguyễn Thủy