Một số địa phương chậm cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì và có chỉ đạo cụ thể tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các bộ, ngành hữu quan về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT.
Một số địa phương chậm cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì và có chỉ đạo cụ thể tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các bộ, ngành hữu quan về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT.

IMG

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết trong giao đất, cho thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ảnh: Lê Tiên

Báo cáo về tình hình và giải pháp thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, Bộ TN&MT cho biết, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực này tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo đảm đầy đủ khung pháp lý cho việc quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của Bộ; cơ chế, chính sách cũng như các quy định TTHC ngày càng hoàn thiện, đơn giản hóa, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi cho thu hút đầu tư.

 

Trong lĩnh vực đất đai, Bộ TN&MT đã công bố bộ TTHC trong lĩnh vực này gồm 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục); 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (giảm 9 thủ tục). Đồng thời, Bộ đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện thủ tục cũng đã giảm nhiều so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục, đặc biệt là đối với thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công… Hồ sơ thực hiện thủ tục cũng đã giảm một số loại giấy tờ phải nộp; bổ sung quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký lập dạng số đối với địa phương đã triển khai thực hiện đăng ký điện tử; bổ sung quy định giao dịch điện tử.

 

Trong lĩnh vực khoáng sản, Bộ TN&MT đã cắt giảm được gần 40% TTHC không cần thiết; đồng thời công bố 30 TTHC, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và 2 TTHC đang được rà soát để chuẩn hóa. Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ đã công bố 27 TTHC. Đặc biệt, Bộ đã thực hiện lồng ghép nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển). Ngoài ra, Bộ TN&MT còn cải cách hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo; đo đạc và bản đồ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến… cũng được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ TN&MT cũng thừa nhận công tác cải cách TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT vẫn còn một số hạn chế. Nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ có tính chất nhạy cảm, phức tạp, cho dù việc cải cách TTHC đã được thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng kết quả giải quyết chưa được như mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, việc công bố TTHC về đất đai của địa phương còn chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện còn 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành bộ TTHC về đất đai. Trong lĩnh vực khoáng sản, giá tính thuế và khung thuế suất thuế tài nguyên không phù hợp với thực tiễn, tác động tiêu cực đến ngành khai thác, chế biến khoáng sản. Trong lĩnh vực môi trường, một số văn bản chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 ban hành chậm so với tiến độ. 

 

Phát biểu kết luận Buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC nói chung và cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT nói riêng là để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng; đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Mục tiêu của cải cách TTHC không phải là bỏ vai trò quản lý nhà nước, mà là để quản lý tốt, công khai, minh bạch đi liền với tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp… Muốn cải cách TTHC, thì phải hoàn thiện thể chế, luật pháp, chứ không thể kêu gọi chung chung.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê bình một số địa phương chậm trễ trong việc thực hiện cải cách TTHC về đất đai, trong đó có 22 tỉnh, thành phố chưa công bố bộ TTHC về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 49 tỉnh, thành phố chưa đưa Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động (48 tỉnh, thành phố mới lập xong đề án và 1 tỉnh chưa lập đề án).

Ngô Trần

ngocthanh