Một năm rưỡi giảm được 420/537 giờ nộp thuế của doanh nghiệp

Theo ông Phi Vân Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, công tác cải cách hành chính thuế nói riêng, cải cách thủ tục hành chính nói chung luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý
Một năm rưỡi giảm được 420/537 giờ nộp thuế của doanh nghiệp

Theo ông Phi Vân Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, công tác cải cách hành chính thuế nói riêng, cải cách thủ tục hành chính nói chung luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước. Năm 2014, cơ quan thuế thực hiện mục tiêu “kép” về cải cách hành chính thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời phấn đấu để đạt mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là: giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế, trở thành 1 trong 5 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế. Với nhiều giải pháp đồng bộ, tính đến ngày 1/1/2015, số giờ nộp thuế giảm được khoảng 370 giờ.

 

Từ đầu năm 2015 đến nay, với việc tiếp tục sửa đổi các quy trình nghiệp vụ trong kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp và thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã giúp giảm thêm 40 giờ cho người nộp thuế. 

 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế. Tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu đến ngày 30/9/2015 sẽ đạt tỷ lệ trên 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Nếu đạt được tỷ lệ khai thuế, nộp thuế điện tử trên 90% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước thì giải pháp này dự kiến sẽ góp phần giảm khoảng 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

 

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, với sự kết hợp giải pháp chính sách và áp dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế, nộp thuế, có thể giảm được 50 giờ nộp thuế. Như vậy, tổng cộng năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, ngành thuế đã và sẽ giảm được 420/537 giờ nộp thuế của doanh nghiệp.

Việt Thắng

ngocthanh