Miễn, giảm tiền thuê đất cho dự án đầu tư xã hội hóa tại TP.HCM

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa trên địa bàn TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện lựa chọn nhà đầu tư
Miễn, giảm tiền thuê đất cho dự án đầu tư xã hội hóa tại TP.HCM

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư xã hội hóa trên địa bàn TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đất đai. 

IMG

UBND TP.HCM sẽ căn cứ vào đất đã có kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện có để ưu tiên cho cơ sở thực hiện xã hội hóa được thuê công trình xây dựng

 Ảnh: Nhã Chi

Đây là một trong những quy định của UBND TP.HCM tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn TP.HCM. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2015.

 

Theo Quyết định này, UBND Thành phố sẽ căn cứ vào quỹ nhà, công trình xây dựng và đất đã có kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện có để ưu tiên cho cơ sở thực hiện xã hội hóa được thuê nhà, công trình xây dựng và đất đã có kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện có để thực hiện các dự án xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của Thành phố. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng trên đất được xác định trên cơ sở suất vốn đầu tư (đồng/m2) do UBND Thành phố ban hành nhân với tổng diện tích sàn sử dụng nhà (m2) và hệ số K. Trong đó, hệ số K được xác định từ 0,5 - 0,35% tùy vào thời gian sử dụng và tỷ lệ chất lượng còn lại. 

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của UBND TP.HCM quy định: Đối với trường hợp dự án đầu tư xã hội hóa tại khu vực 1 của TP.HCM (bao gồm các quận 1, 3, 4, 5, Phú Nhuận và Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm), cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng thời gian miễn tiền thuê đất phải nộp là 11 năm (dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư) và 3 năm (dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư).

Đối với dự án đầu tư xã hội hóa tại các khu vực còn lại của TP.HCM, cơ sở thực hiện xã hội hóa được lựa chọn chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo một trong hai hình thức là ưu đãi miễn tiền thuê đất theo lĩnh vực đầu tư (11 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và 3 năm đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư), hoặc ưu đãi giảm tiền thuê đất (được giảm từ 50 - 80% tùy theo khu vực).

Đối với quỹ đất, công trình công cộng đã có hạ tầng kỹ thuật do các chủ đầu tư dự án nhà ở đã bàn giao cho Nhà nước, sau đó Nhà nước cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê đất thực hiện dự án, UBND Thành phố quy định, khi xác định đơn giá thuê đất phải tính đến yếu tố đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp khi xác định tiền thuê đất không xét đến yếu tố này hoặc trường hợp được miễn tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp chi phí xây dựng hạ tầng, mức thu tính bằng giá đầu tư. Đơn vị quản lý hạ tầng có trách nhiệm xác định giá thành đầu tư cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định lại, trình UBND Thành phố quyết định.

 

Các đơn vị được hưởng chế độ ưu đãi này gồm có: các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Riêng đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa, việc áp dụng các chính sách ưu đãi sẽ thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

 Trần Nam

ngocthanh