Lượng hàng container qua Cảng Đà Nẵng đạt kỷ lục

(BĐT) - Theo thông tin từ Cảng Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 3.492.500 tấn, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, sản lượng khai thác hàng container 6 tháng đạt 146.000 TEUs, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt, riêng tháng 6, lượng hàng container qua Cảng Đà Nẵng đạt con số kỷ lục 29.431 TEUs, mức cao nhất kể từ trước đến nay, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vùng hậu phương Cảng có những tăng trưởng đáng kể. Một số doanh nghiệp đang thực hiện mở rộng sản xuất giúp sản lượng xuất nhập khẩu một số ngành tăng khá.           

Hải Bình