Lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận. Xét đề nghị này của UBND Thành phố, cùng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận. Xét đề nghị này của UBND Thành phố, cùng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện việc lập Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000. 

 

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, UBND TP. Hà Nội tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

T.T

ngocthanh