Lựa chọn “GDP xanh” để phát triển bền vững

Mô hình kinh tế vĩ mô trong dài hạn sẽ từng bước chuyển dịch các hoạt động đầu tư “nâu” sang các hoạt động đầu tư “xanh”. Kinh tế xanh và tăng trưởng xanh là lựa chọn tất yếu để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.
Lựa chọn “GDP xanh”  để phát triển bền vững

Mô hình kinh tế vĩ mô trong dài hạn sẽ từng bước chuyển dịch các hoạt động đầu tư “nâu” sang các hoạt động đầu tư “xanh”. Kinh tế xanh và tăng trưởng xanh là lựa chọn tất yếu để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

 

Nhiều quốc gia đã triển khai “GDP xanh”

Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia đã xây dựng và triển khai áp dụng “GDP xanh” như một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô; đồng thời, xây dựng và có chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển những sản phẩm xanh, được cấp nhãn sinh thái… Ở Mỹ, từ năm 2009, Tổng thống Obama đã tuyên bố Mỹ phải chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, phát triển công nghệ mới, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng. Để thực hiện mong muốn “đi đầu” trong công nghệ sạch, GS. Ingle Marcus, Đại học Portland State cho biết, Mỹ đã tung ra các chính sách phát triển thể chế kinh tế xanh với 80 tỷ USD được dùng để thực hiện các dự án xanh, trong đó có 20 tỷ USD chi cho năng lượng tái sinh, 22 tỷ USD dùng cho việc sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng. Từ năm 2012, Mỹ dành 15 tỷ USD/năm cho phát triển công nghệ năng lượng sạch.

IMG

Nhiều quốc gia đã xây dựng và triển khai áp dụng “GDP xanh” như một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

Ảnh: NC st

Đối với Tây Âu, khu vực này ra sức thúc đẩy đưa các chỉ tiêu về carbon thấp vào hệ thống quy định quốc tế. Nhật Bản thì tích cực theo hướng giảm thiểu carbon thông qua Nghị định thư Kyoto, thực hiện triệt để 3R và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường. EU thì dự kiến sẽ đầu tư 105 tỷ Euro để phát triển “nền kinh tế sạch”.

 

Kêu gọi đầu tư tư nhân cho tăng trưởng xanh

Việt Nam đã nhận thức được rất sớm và thể hiện nhất quán chủ trương phát triển kinh tế xanh, bền vững trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Theo chuyên gia kinh tế Nguyên Minh Phong, riêng trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu; từng bước phát triển xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và phát triển ngành công nghiệp môi trường; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến…

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, Chính phủ đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD/năm cho các chương trình và dự án ứng phó với biến đổi khí hậu (kể cả tăng trưởng xanh); từ năm 1993 đã đầu tư khoảng 11 tỷ USD từ nguồn vốn ODA dưới hình thức các dự án và chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu và hỗ trợ ngân sách. “Theo tính toán, Việt Nam cần 30 tỷ USD để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vào năm 2020, trong đó 70% sẽ từ khu vực ngoài nhà nước; cần 2- 6% GDP để khôi phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra”, ông Phạm Hoàng Mai cho biết.

Nhóm nghiên cứu về tăng trưởng xanh của Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) cho rằng, thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh không chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách hạn hẹp, mà phải huy động nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, khu vực tư nhân và đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, khi nghiên cứu đầu tư cho phát triển xanh, các nhà đầu tư tư nhân, các tổ chức tài chính luôn xem xét mọi vấn đề, rủi ro trên thị trường. Do vậy, để kêu gọi được đầu tư từ khu vực này, Chính phủ cần có những giải pháp phân bổ rủi ro hợp lý để giúp nhà đầu tư tư nhân hình thành được giá trị lợi nhuận thu được, gạt bỏ đi những quan ngại khi tham gia đầu tư.

T.T

ngocthanh