Long An: Hơn 1.079 tỷ đồng mở rộng đường BOT

(BĐT) - Theo Sở GTVT tỉnh Long An, Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. 

Cụ thể, Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hồ sơ mời sơ tuyển đã được phát hành từ ngày 4/8/2016 và sẽ mở sơ tuyển vào ngày 5/9/2016.

Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là hơn 1.079 tỷ đồng, được thực hiện tại huyện Đức Hòa, Bến Lức, tỉnh Long An, dự kiến khởi công xây dựng trong quý III năm nay, hoàn thành vào quý IV năm 2017.       

Việt Thắng