Liên kết để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2014 ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Với sự phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Liên kết  để thúc đẩy  phát triển nông nghiệp, nông thôn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2014 ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Với sự phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số đơn vị, công tác xúc tiến thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp ngày càng được mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác sâu thị trường truyền thống, đồng thời quan tâm phát triển thị trường mới, thị trường tiềm năng và tăng cường thúc đẩy xúc tiến thương mại trong nước…

Tính đến hết tháng 9/2015, có 30 doanh nghiệp nhà nước và trên 2.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực dân doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tại địa phương. Kinh tế tập thể, hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, tổ hợp tác đã có sự chuyển đổi nâng cao hiệu quả; nhiều HTX, tổ hợp tác làm ăn có lãi đã thực hiện vai trò hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình. 

Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, số HTX tăng khá (năm 2011 tăng 3 HTX, năm 2012 tăng 7 HTX) và dự kiến số lượng các HTX sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, nhất là ở các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Các HTX nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới, nhiều HTX nông nghiệp đã phát huy vai trò của mình, nhất là trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như tham gia xây dựng các hệ thống thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; một số HTX đã mạnh dạn tham gia phát triển các dịch vụ công cộng, nước sạch, dịch vụ môi trường… đã góp phần lớn trong việc giúp chính quyền các địa phương hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2015, Liên đoàn Lao động các cấp đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ cho công nhân lao động nghèo 2.332 tỷ đồng; hỗ trợ cho đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt 24 tỷ đồng; xây dựng công trình công cộng cho xã nghèo 10 tỷ đồng.

Nguyễn Quang

ngocthanh