Liên danh 3 nhà đầu tư trúng Dự án Khu dân cư Đại Phúc (Bắc Giang)

(BĐT) - UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa cho biết, Liên danh Công ty CP Kiến trúc Việt Bách - Công ty TNHH Đại Hoàng Dương - Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ vừa trúng Dự án Khu dân cư dịch vụ Đại Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. 

Tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là hơn 58,5 tỷ đồng; giá trị nộp ngân sách nhà nước gần 23 tỷ đồng.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với quy mô 7,5 ha, được thực hiện ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu dân cư mới theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án theo hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và nội dung Dự án được chấp thuận đầu tư. Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, trong 3 thành viên của Liên danh nhà đầu tư nói trên, Công ty CP Kiến trúc Việt Bách và Công ty TNHH Đại Hoàng Dương có địa chỉ ở tỉnh Bắc Giang, còn Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ có địa chỉ ở Hà Nội.   

Bích Thảo