Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý dự thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định  thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Ngày 13/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến doanh nghiệp góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh. Hội thảo tập trung vào vấn đề sở hữu chéo giữa các công ty, con dấu, doanh nghiệp xã hội… và tiến hành rà soát hệ thống phát luật nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoặc loại bỏ các điều kiện kinh doanh.

 

Cho ý kiến góp ý dự thảo Nghị định, nhiều chuyên gia có mặt tại Hội thảo cho rằng, Điều 3 của Dự thảo đã cụ thể một số nội dung về hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty. Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa rõ ràng, còn chung chung, chưa cụ thể. Chẳng hạn như tại Khoản 3 Điều 3 quy định về khái niệm sở hữu chéo: “sở hữu chéo là việc đồng thời hai hoặc nhiều doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau”. Đại diện Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, quy định như tại Dự thảo mới chỉ dừng lại việc chống sở hữu chéo vốn chủ sở hữu (phần vốn góp/cổ phần) của nhau, song, thực tế lại không đơn giản như vậy. Do đó, vị đại diện Đoàn Luật sư Hà Nội bày tỏ băn khoăn: “Quy định như trong Dự thảo mới chỉ tính đến sở hữu trực tiếp, thế còn sở hữu gián tiếp có tính không? Có cần quy định khống chế/hạn chế không? Đây là những vấn đề thực chất của sở hữu chéo và cần phải có quy định để hạn chế sở hữu chéo thì mới đúng bản chất của nó”.

 

Một số nội dung khác trong dự thảo Nghị định cũng thu hút sự quan tâm của các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp tại Hội thảo là vấn đề con dấu doanh nghiệp.

 

Theo quy định, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 tới đây. Do vậy, việc góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh là một trong những bước quan trọng để thực thi Luật một cách hiệu quả.

T.H

ngocthanh