Lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát tổng thể các dự án BOT đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến sẽ triển khai
Lập quy hoạch tổng thể  các trạm thu phí BOT

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát tổng thể các dự án BOT đã hoàn thành, đang triển khai và dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đơn vị này có những đánh giá tình hình thực hiện đối với từng trạm thu phí đang triển khai (về mức thu phí; khoảng cách giữa các trạm, kể cả các trạm không trên cùng một tuyến đường).

 

Sau khi có những đánh giá về hoạt động của các trạm thu phí đang triển khai, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ những bất cập, vướng mắc nảy sinh và đề xuất hướng giải quyết trước ngày 31/7/2015. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, riêng đối với các dự án BOT dự kiến sẽ triển khai thì việc bố trí trạm thu phí phải bảo đảm khoảng cách giữa các trạm theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT phải khẩn trương lập quy hoạch tổng thể các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ trên phạm vi toàn quốc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ triển khai đặt các trạm thu phí các dự án BOT trong thời gian tới.

 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị nêu trên đánh giá tình hình thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (nộp Quỹ Bảo trì đường bộ) với việc thu phí qua trạm BOT, làm cơ sở hoàn thiện đồng bộ chính sách thu phí sử dụng đường bộ.

 T. Kiên

ngocthanh