Lập Quy hoạch bảo tồn Khu di tích Lý Nam Đế (Thái Nguyên)

(BĐT) - Bộ VHTT&DL vừa có ý kiến thống nhất chủ trương với UBND tỉnh Thái Nguyên, về việc lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Lập Quy hoạch bảo tồn Khu di tích Lý Nam Đế (Thái Nguyên)

Để công tác bảo tồn các giá trị của Khu di tích được thực hiện hiệu quả, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo đúng quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Bích Khánh