Lập Hội đồng thẩm định liên ngành Báo cáo đề xuất các chương trình mục tiêu

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu
Lập Hội đồng thẩm định liên ngành  Báo cáo đề xuất các chương trình mục tiêu

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Các ủy viên gồm lãnh đạo Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Hội đồng thẩm định liên ngành có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định sử dụng nguồn chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Thủy Dung

ngocthanh