Lập đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

"Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035" sẽ được Bộ Công Thương chủ trì lập đề án.
Lập đề án Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia

"Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2035" sẽ được Bộ Công Thương chủ trì lập đề án. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Công Thương giao cơ quan tư vấn có năng lực và kinh nghiệm lập Đề án, tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I/2016.

 

Theo Bộ Công Thương, quy hoạch năng lượng quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách, chương trình quốc gia liên quan đến năng lượng và phát triển bền vững. Trong điều kiện hội nhập và phát triển ngành năng lượng theo hướng thị trường, việc tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch năng lượng quốc gia là hết sức cần thiết.

 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước; cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước; đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo, năng lượng sinh học, điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;…

Minh Hiếu

ngocthanh