Lập chiến lược truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển đô thị tại Ninh Thuận

Ban Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận
Lập chiến lược truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển  đô thị tại Ninh Thuận

Ban Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến lập chiến lược truyền thông về quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ đến biến đổi khí hậu.

 

Chiến lược truyền thông nhằm góp phần tăng cường kiến thức, nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển đô thị bền vững; qua đó góp phần làm thay đổi thái độ của các nhóm đối tượng trong việc thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quản lý nguồn nước và phát triển đô thị.

 

Hội thảo cũng là dịp giúp Ban Xây dựng năng lực và quản lý dự án tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận cùng cộng đồng địa phương đối thoại, chia sẻ về phương thức quản lý tài nguyên nước, phát triển đô thị bền vững trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, từ đó hình thành cơ chế hỗ trợ đối thoại trong khuôn khổ mỗi dự án.

 

Hội thảo là một hợp phần của dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu được thực hiện từ năm 2013 đến 2019 với tổng vốn 9,5 triệu Euro. Vương quốc Bỉ tài trợ 8 triệu Euro cho Dự án, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 1,5 triệu Euro.

 QV

ngocthanh