Lập Ban công tác xử lý công việc khi dừng Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng đầu tư dự án này.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. 2 Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các Ủy viên gồm: một Thứ trưởng của các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền giải quyết các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các công việc khác theo phân công của Chính phủ...

Hồng Vân