Lào Cai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình quan trọng

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên những lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, trong đó có việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình, dự án quan trọng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các cấp, ngành thuộc Tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và có những giải pháp thực hiện tích cực, phù hợp.
Lào Cai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình quan trọng

Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên những lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, trong đó có việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình, dự án quan trọng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu các cấp, ngành thuộc Tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và có những giải pháp thực hiện tích cực, phù hợp. 

 

Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam (Trung Quốc); Đề án mở rộng khu Kinh tế cửa khẩu; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa...

 

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án; tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất giải quyết khó khăn cho các dự án hoàn thành bước đầu đi vào hoạt động hoặc đang đầu tư xây dựng như: dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai, dự án DAP số 2; các dự án Nhà máy MDF Bảo Yên, Nhà máy Đồng Bản Qua, Nhà máy Đồng Tả Phời, Nhà máy Graphit, Nhà máy Chế biến dược liệu...

 

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, công trình quan trọng như: dự án Đầu tư mở rộng đô thị Sa Pa; dự án Đường nối cao tốc Lào Cai - Sa Pa, Đường vận chuyển quặng Quý Xa - Tằng Loỏng, Đường tỉnh lộ 156 Kim Thành - Ngòi Phát; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4E Xuân Giao - Phố Lu, đường Sơn Hà - Thanh Phú. 

 

Đặc biệt, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA; chuẩn bị các dự án để huy động các nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư các dự án, kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; tăng cường thu hút đầu tư vào một số dự án trên địa bàn như các dự án thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao tại Sa Pa, các dự án tại khu đô thị mới, dự án Sân bay Lào Cai. 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu hoàn tất thủ tục đấu thầu, giải ngân, thanh toán 100% kế hoạch vốn 2015 đã giao, trong đó các ngành, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu thanh toán công trình chuyển tiếp; khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ để khởi công mới các công trình đã được giao kế hoạch thực hiện trong năm 2015. 

 

UBND Tỉnh nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu; phối hợp hướng dẫn, thực hiện triển khai Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửa đổi); xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát, chốt số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết thời điểm ngày 31/12/2014; nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định về phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2016 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; thực hiện rà soát tiến độ các dự án đầu tư, thu hồi những dự án vi phạm.

 

Trong tháng 6, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 360 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn Tỉnh có 474 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn là 62.769 tỷ đồng, 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 515 triệu USD.

 BK

 

ngocthanh