Lào Cai: Tiết kiệm 26,4% vốn ngân sách nhờ áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - Sau 5 năm triển khai Chương trình nông thôn mới, tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh Lào Cai đã có 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, sau 5 năm triển khai Chương trình nông thôn mới (NTM), tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 16 xã hoàn thành từ 15 - 18 tiêu chí, 18 xã hoàn thành từ 10 - 14 tiêu chí; 60 xã hoàn thành từ 5 - 9 tiêu chí và có 9 xã hoàn thành dưới 5 tiêu chí.

Tại Lào Cai, có 60,4% tổng số công trình xây dựng NTM (2494/4130 công trình) áp dụng cơ chế đặc thù. Tổng số vốn áp dụng cơ chế đặc thù lên đến 3.259 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng số vốn xây dựng NTM tại địa phương. Trong đó, 1.909 tỷ đồng là ngân sách trung ương, 489 tỷ đồng là ngân sách địa phương, 860 tỷ đồng là vốn huy động từ nhân dân và doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cũng cho biết, đối với các công trình đặc thù có thể tiết kiệm được 26,4% vốn ngân sách nhà nước so với việc thực hiện theo cơ chế thông thường. Các cơ chế chính sách đặc thù đã tạo ra được bước đột phá về cơ chế chính sách như: tạo ra được mức công bằng về hỗ trợ tại các dự án thuộc các chương trình, nguồn vốn khác nhau nhưng đầu tư trên cùng một địa bàn; trong cơ chế thực hiện luôn ưu tiên các nơi làm tốt, các gương điển hình tốt, do vậy phát huy được tính thi đua, hăng hái trong xây dựng NTM.

Tuy nhiên, các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thường giao cho cấp xã, cộng đồng nhân dân tự tổ chức, triển khai thực hiện và phụ thuộc nhiều vào năng lực cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cấp xã và năng lực cộng đồng dân cư, cấp xã và cộng đồng nhân dân có gặp khó khăn trong việc áp dụng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng.             

TD

Tin liên quan