Lào Cai phấn đấu thành điểm du lịch hàng đầu của Tây Bắc

Với mục tiêu đến năm 2030, Lào Cai sẽ là trung tâm du lịch thiên nhiên và văn hóa miền núi lớn nhất của Việt Nam, Lào Cai đang cố gắng hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai
Lào Cai phấn đấu thành điểm du lịch hàng đầu của Tây Bắc

Với mục tiêu đến năm 2030, Lào Cai sẽ là trung tâm du lịch thiên nhiên và văn hóa miền núi lớn nhất của Việt Nam, Lào Cai đang cố gắng hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Các nhóm giải pháp chính được đề xuất nhằm thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển vừa được bàn thảo trong buổi họp đóng góp ý kiến cho Quy hoạch giữa tỉnh Lào Cai với Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu VTOCO được đưa ra, gồm: nguồn nhân lực, vốn đầu tư, xúc tiến quảng bá, ứng dụng khoa học - công nghệ, tổ chức quản lý quy hoạch, hợp tác quốc tế…

UBND tỉnh Lào Cai chủ trương thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dự án về dịch vụ du lịch, hạ tầng du lịch. Trong đó, chú trọng đến kêu gọi hợp tác từ phía các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức nước ngoài vào các dự án đầu tư cụ thể tại các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như Sapa, Bắc Hà. Chủ trương huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch, cùng với việc tăng cường gắn kết quy hoạch giao thông, xây dựng... được các chuyên gia ngành du lịch nhấn mạnh là trọng tâm cần chú ý thực hiện trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế du lịch của Tỉnh. Vì vậy, phải đặc biệt quan tâm đến tính bền vững. Doanh thu, lợi nhuận từ du lịch phải bảo đảm nhu cầu tái đầu tư cho du lịch cũng như đóng góp từ du lịch cho ngân sách nhà nước; phù hợp giữa tăng trưởng lượng khách với chất lượng cung cấp dịch vụ.

 BK - TC

ngocthanh