Lạng Sơn: Xác định diện tích đất phát triển mạng đường bộ cao tốc

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn giao Sở Giao thông vận tải của Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát
Lạng Sơn: Xác định diện tích đất phát triển mạng đường bộ cao tốc

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn giao Sở Giao thông vận tải của Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát diện tích sử dụng đất của đề án Điều chỉnh Quy hoạch Phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 26/3/2015.

 

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi công văn đến UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu thực hiện việc xác định diện tích sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh cho Đề án. 

BK

ngocthanh