Làm thế nào để phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long?

Góc nhìn chuyên gia
Làm thế nào để phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long?

IMG

Ông Cao Đức Phát, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 

“ Nâng cao công tác quy hoạch và chấm dứt đầu tư dàn trải”

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội và tác động của biến đổi khí hậu hiện nay, khu vực  Đồng bằng sông Cửu Long cần được chú trọng và nâng cao chất lượng công tác rà soát, đánh giá, bổ sung các quy hoạch phát triển, đặc biệt là quy hoạch đê sông, đê biển, hồ chứa cho Vùng. Chất lượng quy hoạch Vùng cần được tăng cường hơn so với trước đây, đặt việc quy hoạch tổng thể Vùng gắn với yếu tố biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần chấm dứt tình trạng dàn trải, thiếu tính liên vùng, liên ngành, mạnh địa phương nào địa phương đó triển khai trong triển khai các dự án đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu ở Vùng.

 

IMG

Bà Victoria Kwakwa, 

Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: 

“Xác định mục đích đầu tư và huy động nguồn lực tài chính kịp thời”

 

Muốn phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trước tiên cần phải củng cố và cải thiện các cơ chế, thể chế cho phép phối hợp liên tỉnh và liên ngành trong Vùng. Thứ hai là phải xác định mục đích đầu tư mang tính dài hạn để phù hợp với môi trường sinh thái. Thứ ba là phải chủ động huy động được các nguồn lực để thiết lập một cơ chế tài chính cho Vùng, cho phép và thúc đẩy đầu tư chiến lược đối với phát triển và biến đổi khí hậu. Trong chiến lược phát triển này, các chính sách cần chú trọng đến thu hút nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cùng tham gia phát triển cho Vùng.

V.Huyền (ghi)

ngocthanh