Làm sao để nhà thầu vượt qua cạnh tranh mà vẫn tự tại

Làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vật chất và tinh thần, cạnh tranh và tự tại, lợi ích tổ chức và nhu cầu cộng đồng? Bí quyết của hạnh phúc và thành công trong kinh doanh thực sự nằm ở đâu?
Làm sao để nhà thầu vượt qua cạnh tranh mà vẫn tự tại

Làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vật chất và tinh thần, cạnh tranh và tự tại, lợi ích tổ chức và nhu cầu cộng đồng? Bí quyết của hạnh phúc và thành công trong kinh doanh thực sự nằm ở đâu? 

 

Đó là những chia sẻ dành cho các nhà thầu - doanh nhân tại buổi Tọa đàm “Doanh nhân và Hạnh phúc” do Báo Vietnam Potentials - Tiềm năng Việt (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) phối hợp với CLB Tuổi trẻ Thăng Long - YDA Việt Nam tổ chức tại TP.HCM nhân kỷ niệm 70 năm (13/10/1945 - 13/10/2015) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi cho giới công thương, nhấn mạnh vai trò to lớn của các thương nhân, doanh nhân trong công cuộc kiến thiết đất nước. 

 

Ngài Gyalwa Dokhampa, vị diễn giả khách mời của Tọa đàm là vị cao tăng của Truyền thừa Phật giáo Drukpa, đến Việt Nam trong chuyến viếng thăm từ ngày 10/10 đến 03/11/2015 theo lời mời của chư Đại đức Tăng Ni Phật tử Việt Nam và được sự đồng thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Tại Tọa đàm, Ngài Gyalwa Dokhampa đã trực tiếp chia sẻ cùng các doanh nhân về những vấn đề liên quan tới phạm trù Đạo đức Phật giáo áp dụng cho quản trị doanh nghiệp. Doanh nhân là những hạt nhân giúp kinh tế tăng trưởng, xã hội thịnh vượng. Mục tiêu quan trọng của doanh nhân là dẫn dắt tổ chức của mình thành công, mang tới nhiều lợi ích, giá trị cho cộng đồng. Điều này cũng giống như triết lý của Đạo Phật hướng hành động việc làm của mỗi người tới mục tiêu phụng sự nhân loại, lợi ích chúng sinh.

HL 

ngocthanh