Làm gì để thu hút vốn đầu tư tư nhân vào xây dựng kết cấu hạ tầng?

Bộ Giao thông vận tải khuyến khích các dự án có giá trị đầu tư lớn, thời gian thu phí dài khoảng 20 năm, trong khi hiện nay ngân hàng chỉ chấp thuận các dự án có thời gian thu phí dưới 15 năm.
Làm gì để thu hút vốn đầu tư tư nhân vào xây dựng kết cấu hạ tầng?

Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco: 

IMG

Giải quyết vấn đề về thời gian vay vốn quá ngắn

Bộ Giao thông vận tải khuyến khích các dự án có giá trị đầu tư lớn, thời gian thu phí dài khoảng 20 năm, trong khi hiện nay ngân hàng chỉ chấp thuận các dự án có thời gian thu phí dưới 15 năm. Với các dự án có vốn đầu tư từ 2.000 đến 3.000 tỷ đồng, phương án tài chính để thu hồi vốn thường mất khoảng 20 năm, và trong 7 năm đầu nhà đầu tư thu chưa đủ trả lãi vay. Trong khi đó, hiện tại ngân hàng không cho vay lãi nhập gốc, mà yêu cầu nhà đầu tư phải chứng minh vốn của mình. Để tham gia dự án, các nhà đầu tư phải bỏ ra 30 - 50% vốn, mặc dù quy định chỉ yêu cầu nhà đầu tư bỏ ra 10 - 15%. Với yêu cầu của ngân hàng, nhà đầu tư khó vay được vốn để thực hiện. Do đó, Nhà nước cần có chính sách với các ngân hàng thương mại để giải quyết vấn đề này.

 

TS. Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: 

IMG

Cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, lâu dài

Hiện nay, nhiều địa phương có tâm lý lo ngại nhà đầu tư không mặn mà với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng lớn, nên ít quan tâm đến việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả. Có địa phương đã giao cho nhà đầu tư thực hiện thu phí nhưng sau đó lại hủy, trong khi đối với nhà đầu tư, nếu tính toán có lợi nhuận là họ sẽ đầu tư. Vì vậy, để dự án thành công, cần những bản hợp đồng rõ ràng, xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, minh bạch, có tính lâu dài; tránh “tư duy nhiệm kỳ”, thời điểm này được khuyến khích, nhưng nhiệm kỳ sau lại bị “ghẻ lạnh”.

M.C (thực hiện)

ngocthanh