Làm gì để siết chặt hơn kỷ cương ngân sách?

Kỷ luật, kỷ cương ngân sách còn lỏng lẻo là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến chi ngân sách nhà nước thường xuyên vượt dự toán, khó kiểm soát.
Làm gì để siết chặt hơn kỷ cương ngân sách?

TS. Trần Du Lịch,  Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM:

IMG

Kỷ luật, kỷ cương ngân sách còn lỏng lẻo là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến chi ngân sách nhà nước thường xuyên vượt dự toán, khó kiểm soát. Tôi đã đi nhiều nước nhưng không có nước nào xài tiền tùy tiện như Việt Nam. Tôi làm việc với Quốc hội Pháp, họ không mời được bữa cơm vì chưa thông qua ngân sách. 

 

Phải giải quyết được căn cơ vấn đề kỷ luật ngân sách để việc Quốc hội thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm không còn là việc làm hình thức khi thu thì đã thu rồi, chi cũng đã chi xong... 

 

Đồng thời, cần thực hiện chính sách tài chính công tích cực, tức là xây dựng ngân sách với mức bội chi hợp lý để tăng nhanh đầu tư công cho phát triển hạ tầng kỹ thuật; cùng với việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm chủ động duy trì mức lạm phát phù hợp với điều kiện của từng năm để kích thích tăng trưởng và tăng nguồn lực đầu tư của Nhà nước (mức lạm phát chủ động ở đây được xem là một loại thuế vô hình, mà xã hội có thể chấp nhận được). 

 

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương:

IMG

Phải xác định và thực hiện tuyệt đối nghiêm minh kỷ luật ngân sách (chế độ ngân sách cứng) ở tất cả các cấp, đối với tất cả các khoản chi, kể cả chi đầu tư phát triển, cụ thể là mỗi dự toán ngân sách đều có ý nghĩa pháp lý bắt buộc, nhất là dự toán chi ngân sách; tương tự như vậy đối với dự toán chi đối với từng dự án đầu tư. Trong dự toán, có xác định rủi ro có thể làm gia tăng dự toán chi và tổng số chi thực tế chỉ có thể được điều chỉnh khi xảy ra rủi ro đó; mức độ điều chỉnh tùy theo mức độ rủi ro thực tế; trong các trường hợp khác, không được điều chỉnh dự toán chi tiêu. Trường hợp vượt dự toán chi đối với dự án đầu tư (ngoài chi phí phát sinh do xảy ra các rủi ro đã xác định trong dự toán), thì các bên có liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu) chịu trách nhiệm bù đắp; đối với chi vượt dự toán ngân sách, thì phải được bù bằng nguồn thu của năm ngân sách tiếp theo.

 

Thực hiện giảm và thắt chặt chi tiêu thường xuyên của các cơ quan nhà nước; giảm bội chi ngân sách xuống còn không quá 4% GDP và tiếp tục giảm dần về trung và dài hạn; từng bước lập dự phòng tài chính quốc gia để có thể đối phó được với các “cú sốc” lớn từ bên ngoài.

 Nguyệt Minh (thực hiện)

ngocthanh