Lâm Đồng: Thu hồi những dự án chiếm nhiều đất rừng, chậm triển khai

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố và triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng,
Lâm Đồng:  Thu hồi những dự án chiếm nhiều đất rừng, chậm triển khai

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố và triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, kiên quyết thu hồi những dự án chiếm nhiều đất rừng, chậm triển khai.

 

Kế hoạch tập trung vào mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng. Để triển khai kế hoạch này, tỉnh Lâm Đồng sẽ áp dụng nhiều giải pháp như: điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và hạn chế chuyển diện tích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ra ngoài quy hoạch; đưa ra khỏi quy hoạch các thủy điện nhỏ hiệu quả thấp, những dự án chiếm nhiều đất rừng, ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái; khoán bảo vệ rừng, ưu tiên cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thiếu đất sản xuất; kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai, để xảy ra vi phạm liên quan đến đất rừng.

Ngô Trần

ngocthanh