Lại giãn tiến độ Golden Coast Resort Hải Hòa (Thanh Hóa)

(BĐT) - Đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty CP Xi măng Công Thanh vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng và hồ sơ sử dụng đất, xây dựng, môi trường, khởi công xây dựng sẽ vào tháng 10/2017; hoàn thành toàn bộ Dự án và hoạt động chính thức vào tháng 5/2019.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Xi măng Công Thanh có văn bản cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc Dự án theo từng giai đoạn đầu tư, gửi về Sở KH&ĐT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn… để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ sử dụng đất, xây dựng môi trường; thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định và đúng tiến độ cam kết. Trường hợp Xi măng Công Thanh không thực hiện đầy đủ các quy định và không đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, Sở KH&ĐT Thanh Hóa đề xuất UBND Tỉnh thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư.

Được biết, vào năm 2011, Công ty CP Xi măng Công Thanh cũng từng xin UBND tỉnh Thanh Hóa gia hạn dự án này. UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý và yêu cầu nhà đầu tư này phải hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện hồ sơ về sử dụng đất trước ngày 30/6/2011; hoàn thành việc đầu tư Dự án trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa... Tuy nhiên, đến nay Dự án vẫn chưa thể triển khai.       

Bích Khánh