Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản vi phạm

Đó là kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sau khi tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ này.
Kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản vi phạm

Đó là kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sau khi tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản của Bộ này.

IMG
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường thu đủ các khoản tiền phải thu đối với 273 mỏ đã được cấp phép nhưng chưa nộp tiền
 Ảnh: Tiên Giang
Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ cho biết, hoạt động khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động cấp phép, nguồn thu tiền cấp quyền, phát triển kinh tế - xã hội; chưa thực hiện tốt trong công tác hướng dẫn một số địa phương về khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; chưa kịp thời ban hành thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra phổ biến trên nhiều tỉnh, thành phố với nhiều loại khoáng sản khác nhau.
Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ TN&MT tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý khoáng sản đối với các sở, ban, ngành có liên quan theo thẩm quyền; việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa sông, ven biển, xuất khẩu cát nhiễm mặn. Đồng thời, Bộ TN&MT phải đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo thẩm quyền việc lập, trình duyệt quy hoạch khoáng sản; khoanh định các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, các khu vực cấm, tạm thời cấm, khu vực dự trữ quốc gia… đảm bảo đủ, đúng nội dung, trình tự, sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 
Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cần đảm bảo việc bố trí nguồn ngân sách tập trung, khắc phục việc đầu tư dàn trải, kéo dài trong nhiều năm cho các dự án điều tra cơ bản trong nguồn dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; rà soát lại các giấy phép khoáng sản, kiên quyết thu hồi đối với các mỏ có vi phạm các quy định về thu hồi giấy phép; gia hạn hoặc làm thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản đối với giấy phép hết hạn; xử lý theo thẩm quyền và phối hợp với UBND các tỉnh xử lý đối với 28 doanh nghiệp có vi phạm, khuyết điểm theo Biên bản kiểm tra, xác minh mà Thanh tra Chính phủ và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã ghi nhận.
Cùng với đó, Bộ TN&MT cần đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện xác định, tính toán chi phí điều tra, thăm dò của Nhà nước; kiểm tra, rà soát và yêu cầu các doanh nghiệp đang khai thác thực hiện nghĩa vụ hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các đơn vị không thực hiện; thu kịp thời và đủ các khoản tiền phải thu về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất, thăm dò khoáng sản đối với 273 mỏ đã được cấp phép nhưng chưa nộp tiền.
T.D

ngocthanh