Kiên quyết loại bỏ các khu công nghiệp không thu hút được dự án

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trong giai đoạn mới do Ban Chỉ đạo các KCN, KKT tổ chức.
Kiên quyết loại bỏ các khu công nghiệp không thu hút được dự án

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trong giai đoạn mới do Ban Chỉ đạo các KCN, KKT tổ chức.

IMG

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế đã làm việc với các địa phương, xử lý các KCN hoạt động kém hiệu quả

 Ảnh: Nhã Chi

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, năm 2014, hoạt động của các KCN, KKT tiếp tục khởi sắc khi thu hút được thêm 752 dự án và tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 14,7 tỷ USD. Riêng trong lĩnh vực sản xuất, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các KCN, KKT chiếm hơn 90% tổng vốn FDI cả nước.

 

Lũy kế đến hết năm 2014, các KCN trên cả nước đã thu hút được 5.573 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 85,5 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 49 tỷ USD, bằng 57% vốn đầu tư đã đăng ký. 

 

Năm 2014, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các KCN, KKT đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2013 với tổng doanh thu đạt hơn 118 tỷ USD, tăng 18%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 73,4 tỷ USD, tăng 43%, đóng góp 49% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải từ kỳ họp lần trước, Ban Chỉ đạo phát triển các KCN, KKT đã làm việc với các địa phương, xử lý các KCN hoạt động kém hiệu quả. Đối với các KCN thuộc nhóm IV (có tỷ lệ lấp đầy thấp; chưa đền bù, giải phóng mặt bằng và chưa đầu tư xây dựng hạ tầng), đã có 5 KCN thực hiện giảm diện tích quy hoạch, chuyển đổi chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đối với các KCN thuộc nhóm V, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có 2 KCN triển khai thu hồi và điều chỉnh giảm quy mô hàng ngàn ha.

 

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của các KCN, KKT trong thời gian qua. Các KCN, KKT thực sự phát huy được vai trò đầu tàu, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động của các KKT, KCN chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ lấp đầy trung bình mới đạt 65% diện tích, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các địa phương tập trung thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để báo cáo Chính phủ. “Tinh thần là kiên quyết cắt giảm những diện tích, loại bỏ các KCN không hiệu quả, không thu hút được dự án, đồng thời thực hiện nghiêm việc đưa dự án đầu tư vào khu vực đã xây dựng kết cấu hạ tầng” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý, cần rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp khi số lượng cụm công nghiệp hiện được đánh giá là nhiều và tản mạn, không ít nơi phát triển theo phong trào trong khi hạ tầng chưa đáp ứng được. Vì vậy, cần quan tâm việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải nguồn hỗ trợ, đồng thời quan tâm thu hút đầu tư xã hội vào xây dựng hạ tầng, hình thức đầu tư đã được thực hiện thành công ở một số KCN, KKT thời gian qua. Bên cạnh đó, nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, KKT cho phù hợp hơn. 

Thủy Dung

 

ngocthanh